Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Salon Fryzjerski L`art

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez Salon Fryzjerski L`art, ul. Fryderyka Chopina 11/2, 32-600 Oświęcim, tel. 33 841-17-33, e-mail: lart@op.pl jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem na wykonanie usługi, której stroną jest nasz klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy na wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.

Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez Salon Fryzjerski L`art w celach związanych z działalnością salonu, w tym: zapisania klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w klientem w celach związanych z działalnością salonu, wykonania samej usługi w salonie, kontaktowania się z klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefon, adres e-mail, nazwa usługi z której korzysta / będzie korzystać klient są przechowywane fizycznie w terminarzu do którego dostęp mają tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Salonu L'art. Dane te są niszczone niezwłocznie gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie później niż po pół roku od ich zebrania. W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie salonu lub bezpośrednio na adres e-mail salonu, informujemy, iż dane Państwa (imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu) są przechowywane w skrzynce pocztowej, należącej do podmiotu Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, tel. (012) 277 40 00, która to firma na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia - na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.

Wysyłając wiadomość, zapisując się na usługę, kontaktując się z salonem, klient oświadcza, że zapoznałam się z ww. informacjami oraz je zrozumiał i wyraża na powyższe zgodę.


Salon L'ART jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Dzięki temu uczestnicy i osoby bezrobotne mogą starać się o dofinansowanie, a nawet całkowite pokrycie kosztów szkolenia.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2017 - 2023 L`art - Salon Fryzjerski - Wykonane przez tgrabowski.pl
Informacje o przetwarzaniu danych (RODO)